Majątek wiceprezydentów Trójmiasta. Ile zarobili w 2022 roku?

Łukasz Kamasz
Łukasz Kamasz
Samorządowcy muszą publikować swoje oświadczenia majątkowe.
Samorządowcy muszą publikować swoje oświadczenia majątkowe. Polska Press
Prześwietlamy dobytek zastępców prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu. Jak co roku, samorządowi politycy opublikowali swoje oświadczenia majątkowe. Ile zarobili w 2022 roku?

Obowiązek składania oświadczenia majątkowego jest nałożony przez obowiązujące prawo, które wymaga, aby samorządowcy co roku składali i publikowali swoje oświadczenia majątkowe. Dokumenty mają zagwarantować jawność oraz transparentność instytucji, którą zarządzają, dodatkowo mają również charakter antykorupcyjny, dzięki nim mieszkańcy mogą na bieżąco monitorować, jak i o ile zbogacili się poszczególni urzędnicy. Dane są jawne, dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. W oświadczeniu majątkowym samorządowcy zostali zobowiązani do ujawnienia całego posiadanego majątku oraz jego szacowaną wartość. Chodzi o ilość gotówki, również w innych walutach, nieruchomości czy też drogie przedmioty np. samochody czy zegarki, jeżeli ich rynkowa wartość przekracza 10 tysięcy złotych. Samorządowcy w oświadczeniach wpisują też swoje zobowiązania finansowe - kredyty i pożyczki, również, jeżeli przekraczają one 10 tysięcy złotych.

Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Wiceprezydent Gdańska posiada oszczędności w wysokości 45 tys. zł. Nie posiada mieszkania, ani domu. Jako członek rady nadzorczej spółki INNOBALTICA zarobił w 2022 roku 25 tys. zł, a jako członek rady nadzorczej Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku zarobił 31 tys. zł. Jako wiceprezydent Gdańska zarobił w 2022 roku 231 tys. zł. Otrzymał również darowiznę od osoby trzeciej na kwotę 26 tys. zł. Posiada dwa samochody osobowe: Volkswagen Golf Variant z 2019 roku, który wycenia na 85 tys. zł oraz Volkswagen T-Cross z 2022 roku o wartości 108 tys. zł. Jest współkredytobiorcą z osobą trzecią kredytu hipotecznego w wysokości 440 tys. zł, do spłaty pozostało 402 tys. zł. Posiada również kredyt na samochód, do spłaty pozostało mu 53 tys. zł.

Majątek wiceprezydentów Trójmiasta. Ile zarobili w 2022 roku?
Jakub Steinborn

Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju

Posiada we współwłasności małżeńskiej 60 tys. zł oraz mieszkanie o powierzchni 90 m2, które wycenia na 770 tys. zł. Jest członkiem rady nadzorczej Portu Lotniczego Gdańsk oraz Arena Gdańsk. Z tego tytułu w 2022 roku zarobił odpowiednio 62 tys. zł oraz 19 tys. zł. Jako wiceprezydent Gdańska zarobił w 2022 roku 267 tys. zł. Posiada we współwłasności małżeńskiej samochody: Volkswagen Touran z 2017 roku, który wycenia na 70 tys. zł oraz Citroen Xsara Picasso z 2010 roku, który wycenia na 15 tys. zł. Ma też kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, do spłacenia zostało mu 111 tys. zł.

Majątek wiceprezydentów Trójmiasta. Ile zarobili w 2022 roku?
Przemyslaw Swiderski

Monika Chabior, wiceprezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

Posiada oszczędności we współwłasności małżeńskiej w kwocie 26 tys. zł oraz 2400 euro. Jako członek rady nadzorczej Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów zarobiła w 2022 roku 21 tys. zł, a jako wiceprezydent Gdańska 228 tys. zł. Ma kredyt konsumpcyjny, z którego do spłaty pozostało 16 tys. zł. Nie posiada nieruchomości.

Majątek wiceprezydentów Trójmiasta. Ile zarobili w 2022 roku?
Jakub Steinborn

Piotr Kryszewski, wiceprezydent Gdańska ds. usług komunalnych

We współwłasności małżeńskiej posiada 27 tys. zł oszczędności oraz lokatę oszczędnościową 115 tys. zł. Jako wiceprezydent Gdańska zarobił w 2022 roku 240 tys. zł. Nie posiada nieruchomości. Jest właścicielem dwóch samochodów: Forda S-max z 2010 roku, którego wycenia na 25 tys. zł oraz Forda Fiesta z 2016 roku, którego wycenia na 26 tys. zł. Zaciągnął kredyt hipoteczny na remont mieszkania, do spłaty pozostało 73 tys. zł.

Majątek wiceprezydentów Trójmiasta. Ile zarobili w 2022 roku?
Jakub Steinborn

Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju

Zgromadził 30 tysięcy złotych oszczędności, dodatkowo w Pracowniczych Planach Kapitałowych 13 tysięcy złotych. Jest również współwłaścicielem domu o powierzchni 150 m2, który wycenia na 850 tys. zł oraz współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 45 m2, które wycenia na 450 tysięcy złotych. Podobnie jest współwłaścicielem gruntów rolnych o powierzchni 3,2 ha, które wycenił na 817 tys. zł. Posiada również 1/12 udziału w działce drogowej o łącznej wartości 350 tys. zł. Jest członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Gdyni, z tego tytuły zarobił w 2022 roku 29 tysięcy złotych. Z tytułu umowy o pracę zarobił w 2022 roku, ponad 250 tysięcy złotych. Wynajmuje również mieszkanie, co przyniosło mu dodatkowe 18 tysięcy złotych. Jest współwłaścicielem dwóch samochodów - Chryslera Town nad Country z 2014 roku oraz Forda Transit z 2017 roku. Posiada łącznie 4 kredyty. W banku Millenium pozostało do spłaty 20 tysięcy złotych, w banku BZWBK pozostało do spłaty 161 tys. zł. Kolejny w banku BZWBK pozostało do spłaty 281 tys. zł, z kolei w banku Santander wiceprezydent Gdyni musi spłacić 80 tys. zł.

Majątek wiceprezydentów Trójmiasta. Ile zarobili w 2022 roku?
Przemyslaw Swiderski

Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

Zgromadził oszczędności w wysokości 15 tysięcy złotych. W PPK ma 12 tysięcy złotych. Jest również współwłaścicielem domu o powierzchni 180 m2, który wycenia na 1,6 mln zł. Posiada również 50% udziałów w działce pod domem o wartości 450 tys. zł. Jest członkiem rady nadzorczej Eko Doliny, z tego tytułu w 2022 roku osiągnął dochód w wysokości 23 tys. zł. Z tytułu pełnienia funkcji wiceprezydenta Gdyni zarobił w 2022 roku 241 tysięcy złotych. Pobrał również zasiłki macierzyńskie w wysokości ponad 5 tys. zł. W ramach umowy z Akademią Marynarki Wojennej zarobił 700 zł, a w ramach umowy zlecenie z Uniwersytetem Gdańskim - 1000 zł. Posiada kredyt hipoteczny na dom, z którego do spłaty pozostało mu 780 tysięcy złotych.

Majątek wiceprezydentów Trójmiasta. Ile zarobili w 2022 roku?
Tomasz Bolt/Polska Press

Katarzyna Gruszczecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

Wiceprezydent Gdyni posiada ponad 360 tysięcy złotych oszczędności. Dodatkowo ponad 5000 zł w jednostkach funduszy inwestycyjnych, oraz ponad 13 tys. zł na koncie IKZE. Ponad to posiada ponad 6 tys. dolarów oraz ponad 9 tys. euro. Jest właścicielką mieszkania o wartości około 850 tys. zł. Jest właścicielką trzech miejsc postojowych o wartości 30 tys. zł, 45 tys. zł oraz 30 tys. zł. Jest członkiem rady nadzorczej PEWiK, z tego tytułu zarobiła w 2022 roku 52 tysiące złotych. W 2022 roku z tytułu umowy o pracę zarobiła 245 tys. zł. Z tytułu renty rodzinnej 18 tys. zł. Jest właścicielką samochodu Jeep Compass z 2021 roku. Ma do spłacenia kredyt mieszkaniowy, obecnie pozostało do spłaty 80 tys. zł.

Majątek wiceprezydentów Trójmiasta. Ile zarobili w 2022 roku?
Przemyslaw Swiderski

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Zaoszczędził 62 tysiące złotych na rachunkach bankowych i w gotówce. Ponad to posiada 22 tysiące złotych w programie inwestycyjnym AEGON, 123 tys. zł w IKZE oraz 18 tys. zł w PPK. W walucie obcej ma 4200 dolarów. Jest współwłaścicielem trzech nieruchomości: domu o powierzchni 73 m2 o wartości 500 tys. zł, mieszkania o powierzchni 78 m2 o wartości 780 tys. zł oraz mieszkania o powierzchni 70 m2 o wartości 700 tys. zł. We współwłasności ma również garaż o powierzchni 14 m2, który wycenia na 30 tys. zł. Jako wiceprezydent Gdyni zarobił w 2022 roku 270 tys. zł. Jest członkiem zarządu KZG „Dolina Redy i Chylonki”, z tego tytułu zarobił 36 tys. zł. Jest również właścicielem Mazdy MX5 z 2000 roku, kolekcji poczty poczty strajkowej, poczty z obozów internowanych w stanie wojennym oraz poczty podziemnej Solidarności. Posiada również kolekcję szkła z Huty Szkła Tarnowiec. Jest zobowiązany kredytem hipotecznym, do spłaty zostało 235 tys. zł.

Majątek wiceprezydentów Trójmiasta. Ile zarobili w 2022 roku?
Tomasz Bolt/Polska Press

Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu

Posiada we współwłasności małżeńskiej około 50 tys. zł oraz ponad 3 tys. zł w PPK, również we współwłasności małżeńskiej posiada mieszkanie o powierzchni 133 m2, które wycenia na 1,8 mln zł. Jest członkiem rady nadzorczej Gdańskich Inwestycji Komunalnych oraz Eko Doliny. Z tego tytułu zarobił w 2022 roku odpowiednio 28 tys. zł oraz 39 tys. zł. Jako wiceprezydent Sopotu zarobił w 2022 roku 222 tys. zł. Posiada we współwłasności małżeńskiej samochód marki Toyota Verso z 2009 roku. Jest zobowiązany dwoma kredytami, do spłaty zostało odpowiednio 524 tys. zł oraz 221 tys. zł.

Majątek wiceprezydentów Trójmiasta. Ile zarobili w 2022 roku?
Przemyslaw Swiderski

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu

Posiada we współwłasności małżeńskiej 39 tys. zł oszczędności oraz mieszkanie o powierzchni 78 m2 o wartości 624 tys. zł. Ponad to ma 1/2 własności w gospodarstwie rolnym, które wycenia na 245 tys. zł oraz ponownie we współwłasności małżeńskiej dwa mieszkania. Kolejno o powierzchni 33 m2 oraz 35 m2. Wycenia je na 400 tys. zł oraz na 389 tys. zł. Zasiada w radzie nadzorczej Aqua Sopot. Z tego tytułu zarobiła w 2022 roku 36 tys. zł. Jako wiceprezydent Sopotu zarobiła 225 tys. zł brutto. Ma również dwa kredyty na zakup dwóch mieszkań. Do spłaty pozostało jej 71 tysięcy franków szwajcarskich oraz 79 tys. franków szwajcarskich.

Majątek wiceprezydentów Trójmiasta. Ile zarobili w 2022 roku?
Przemyslaw Swiderski

Dziennik Bałtycki TV

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na sopot.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie