Anna Kiełbasińska © Aleksandra Szmigiel
[2/7]

Wyjątkowy kalendarz na rok 2019, w którym czołowe polskie lekkoatletki wystąpiły w intymnej sesji zdjęciowej

Anna Kiełbasińska

Osiem znakomitych polskich zawodniczek, reprezentujących różne konkurencje, w tym dwie z Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego, stanęło przed obiektywem Aleksandry Szmigiel, aby pokazać się z zupełnie innej strony. Efekt tej współpracy można podziwiać już teraz w kalendarzu (not) ordinary girl.