Artykuł sponsorowany

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na 3 wolne, urzędnicze stanowiska pracy:1) od inspektora do głównego specjalisty ds. inwestycji w Dziale Inwestycji,
2) od inspektora do specjalisty ds. inkubatora innowacji społecznych w Sekcji Inkubatora Innowacji Społecznych,
3) księgowa/y w Dziale Księgowości.

Komplet wymaganych dokumentów i oświadczeń, m.in.: list motywacyjny, CV, świadectwa szkolne /dyplomy, świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy i inne stosowne oświadczenia należy przesyłać lub składać do dnia 28 czerwca 2017 r. na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 GdyniaPełna treść w/w ogłoszeń znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznych: http://gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,289 . Więcej informacji pod nr. telefonu: (58) 727-39-05, lis@lis.gdynia.pl .


Z regionu